Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Zebrania z rodzicami

Dni otwartej szkoły – spotkania z rodzicami
w roku szkolnym 2019/2020

 termin zebranie
 do 4 września 2019 r. Spotkania organizacyjne (wybór Oddziałowych Rad Rodziców)
 17 grudnia 2019 r. Dzień otwartej szkoły
(zebrania z rodzicami, informacja i o przewidywanych ocenach niedostatecznych na pierwszy semetr)
29 - 31 stycznia 2020 r. Spotkania z rodzicami (informacja o wynikach klasysfikacji śródrocznej)
28 kwietnia 2020 r. Dzień otwartej szkoły
19 maja 2020 r. Dzień otwartej szkoły
(zebrania z rodzicami, informacja i o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku)

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013