Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Program profilaktyki próchnicy "Wiewiórki Julii"

wiewiorki julkiPrzeprowadzony przez Prezydenta Miasta Słupska konkurs na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 r. w obszarze profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół podstawowych na terenie miasta Słupska wygrała Fundacja „Wiewiórki Julii" z Warszawy. Program profilaktyki próchnicy będzie składał się z bezpłatnych działań o charakterze edukacyjno–profilaktycznym, które przeprowadzone zostaną na terenie słupskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Działania będą prowadzone przez wolontariuszy Fundacji: lekarzy stomatologów, konsultantów medycznych ds. m.in. ortodoncji, dyplomowane higienistki stomatologiczne, lekarzy stażystów, studentów ostatniego roku stomatologii. Program zostanie zrealizowany we współpracy z pielęgniarkami szkolnymi Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku. Planowany termin realizacji to październik – listopad 2015r. (więcej)

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013