Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Ogólnopolski Program "Mały Mistrz"

maly mistrzOgólnopolski program "Mały Mistrz" realizowany jest w naszej szkole od września 2014 roku. Jest to program sportowy skierowany do uczniów klas pierwszych, a w roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole realizowany jest w klasach Ie i If oraz kontynuowany w klasach drugich: IIa, IIb, IId i IIe.

Celem programu jest:

  • zachęcanie uczniów do podejmowania różnych form aktywności fizycznej
  • rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych (orientacja przestrzenna, szybkość reagowania, równowaga, różnicowanie ruchów i rytmizowanie), mających istotne znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu małej motoryki dziecka (czytanie, pisanie rysowanie, malowanie, i wycinanie itp.)
  • monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych,
  • zebranie materiału do szeroko zakrojonych badań poziomu sprawności fizycznej najmłodszych uczniów.

Ideą przewodnią programu jest zdobywanie przez uczniów określonych sprawności w 6 kategoriach:

  1. rowerzysty-turysty
  2. lekkoatlety
  3. gimnastyka-tancerza
  4. piłkarza
  5. saneczkarza narciarza łyżwiarza
  6. pływaka-wodniaka

Program "Mały Mistrz" jest jednym z kilku programów popularyzujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, które Ministerstwo Sportu i Turystyki proponuje najmłodszym Polakom. A oto kilka zdjęć z realizacji tego programu w klasie I a (2014/2015). (zdjęcia) Więcej informacji na oficjalnej stronie programu www.malymistrz.pl

notatka: Małgorzata Łapińska-Wencławska

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013