Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Projekt EURONET 50/50 MAX?

euronet50 50maxKolejny raz rozpoczynamy udział w projekcie EURONET 50/50. Przypominamy, że od 1 stycznia 2016r. uczestniczymy aktywnie w nim jako szkoła. Projekt ten ma na celu ograniczenie zużycia energii poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii 50/50, która aktywnie angażuje uczniów, nauczycieli i innych użytkowników budynku w proces zarządzania energią.

Wymiernym skutkiem naszych działań będzie oszczędność funduszy przeznaczanych na zużycie energii. Otrzymamy 50% zaoszczędzonych pieniędzy i zdecydujemy na jaki cel je przeznaczyć.
W każdym roku szkolnym powołany zostaje zespół do spraw energii, koordynujący działania całej społeczności: 

  • Wybrani uczniowie
    1. z klas 4-7

  • Dyrektor SP nr 8
    1. mgr Leszek Kazimierczyk
  • Nauczyciel przyrody
    1. mgr Bożena Kozłowska

O naszych kolejnych zadaniach i rezultatach pracy będziemy powiadamiać społeczność uczniowską, nauczycieli i rodziców na bieżąco. Bliższe informacje na stronie projektu www.euronet50-50max.eu/pl


Działania naszej szkolnej drużyny:

w roku szkolnym 2015/2016 -> ZOBACZ

w roku szkolnym 2016/2017 -> ZOBACZ

notatka: B.Kozłowska

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013