Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Świetlica szkolna

W roku szkolnym 2016/2017 kadra świetlicy to:

świetlica klas II - III (sala 107)
Elżbieta Koszela

świetlica klas I (sala 110)
Agnieszka Michońska i Mariola Ostrowska

świetlice tematyczne:
Anna Bajer, Grażyna Krupiarz, Dorota Zach

Dzienny rozkład zajęć w świetlicy


 W SZKOLE
autor: M. Buczkówna

Pierwsza w zeszycie litera,
pierwsze napisane słowo.
Przez okno wrzesień spoziera,
w sadzie dojrzały owoc.

Na ławkach zeszyty otwarte,
na stole otwarty dziennik.
Skrzyp kredy, szelest kartek?

I tak codziennie, codziennie.
pani nad ławka się schyla,
poprawia błędy w zeszytach.
I wreszcie nadchodzi chwila,
gdy książki umiecie czytać.
I o Sierotce Marysi,
dziewczynce z zapałkami
i o Puchatku - misiu
już teraz czytacie sami.

swietlica2 swietlica1

Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej należy wypełnić kartę zgłoszenia
(karty dostępne są u nauczycieli w świetlicy)

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1700, dysponuje dwoma salami położonymi na parterze budynku szkolnego. Opieką obejmuje głównie uczniów z kl. 0-III i jest miejscem, w którym dzieci, ze względu na różne godziny pracy rodziców, spędzają czas przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu. Zapewnia także opiekę uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii, dojeżdżającym, oczekującym na zajęcia pozalekcyjne oraz nie uczęszczającym na basen.

Oferta świetlicy została rozszerzona o świetlice tematyczne, podczas których dzieci odrabiają lekcje pod opieką nauczyciela, mają zajęcia artystyczne, sportowe, dramowe oraz zabawy socjoterapeutyczne, zespołowe. Zabawy i gry ruchowe odbywają się w sali zabaw i na boisku szkolnym. Dzięki temu, dzieci mają szansę na optymalne warunki do zabawy, nauki i rozwoju kreatywności. Dzieci biorą udział w większości konkursów plastycznych organizowanych w na terenie Słupska, województwa jak i Polski oraz uczestniczą w imprezach okolicznościowych, takich jak: dokarmiamy zwierzęta (zbiórka żołędzi i kasztanów), zabawa andrzejkowa czy Mikołajki.

W SZKOLE / M. BUCZKÓWNA/
PIERWSZA W ZESZYCIE LITERA,
PIERWSZE NAPISANE SŁOWO.
RZEZ OKNO WRZESIEŃ SPOZIERA,
W SADZIE DOJRZAŁY OWOC.

NA ŁAWKACH ZESZYTY OTWORTE,
NA STOLE OTWARTY DZIENNIK.
SKRZYP KREDY, SZELEST KARTEK?

I TAK CODZIENNIE, CODZIENNIE.
PANI NAD ŁAWKA SIĘ SCHYLA,
POPRWIA BŁĘDY W ZESZYTACH.
I WRESZCIE NADCHODZI CHWILA,
GDY KSIĄŻKI UMIECIE CZYTAĆ.
I O SIEROTCE MARYSI,
DZIEWCZYNCE Z ZAPAŁKAMI
I O PUCHATKU ? MISIU
JUŻ TERAZ CZYTACIE SAMI.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013