ZAJĘCIA SPORTOWE


SZKOLENIE DZIECI


Szkoła Podstawowa nr 8 w Słupsku realizuje od lat szkolenie dzieci w zakresie piłki siatkowej oraz koszykówki,
w ramach klas z rozszerzonym programem wychowania fizycznego oraz grup sportowych.
Z wszystkimi chętnymi dziećmi z klas III, na poziomie klasy IV, V i VI tworzona jest grupa sportowa,
z którymi kontynuuje się pracę szkoleniową.
Przejawia się ona,poza treningami, także startami w zawodach sportowych.
Starania te są wzmacniane poprzez współdziałanie z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym "Ósemka",
dzięki któremu pozyskiwane są środki na zwiększenie ilości godzin treningowych.
MUKS "Ósemka" organizuje też obozy sportowe.

 NABÓR DZIECI DO GRUP SPORTOWYCH


Prowadzone są zajęcia sportowe, ze wszystkimi chętnymi dziećmi z klas I-III.
Mają one na celu wyłonienie kandydatów do klasy z rozszerzonym programem wf i starszych grup sportowych.
W poziomie klasy IV tworzona jest grupa dziewcząt i chłopców, z którymi kontynuuje się pracę szkoleniową.

 Kontakt:


- telefoniczny z sekretariatem: SP 8: (59) 841-79-80
- osobisty na sali sportowej w SP 8, ul. Grottgera 10a, Słupsk