MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ”ÓSEMKA”


Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”, jest powszechną, społeczna i samorządną organizacją sportowo – wychowawczą uczniów, nauczycieli, rodziców i działaczy sportu szkolnego.
Jest rzecznikiem promocji zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowgo rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej.
Może realizować zadania z innych dziedzin przyjętych od państwa i osób prawnych, które są zgodne z celami statutowymi Związku.
Szczególnym celem Związku jest wyrównywanie szans i warunków uczestnictwa wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, a w szczególności tych dzieci i młodzieży, które nie mają  ich ze względu na warunki naturalne, środowiskowe
i socjalne.
Klub jest stowarzyszeniem rozwijającym kulturę fizyczną wśród mieszkańców miasta Słupska, a w szczególności dzieci i  młodzieży.
- terenem  działania jest miasto Słupsk.
- siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa  nr 8 w Słupsku, ul. Grottgera 10 a.


Celem jest:


1.Współuczestniczenie w procesie wychowania młodzieży szkolnej na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie zainteresowań sportowych i zdrowotnych, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej oraz stworzenie warunków do uzyskania wysokiego poziomu sportowego.
3.Organizowanie dla zadań sportowego wychowania młodzieży społecznego i materialnego wsparcia przez dorosłych.

 Realizujemy swoje cele przez rozwijanie aktywności i samorządności młodzieży w dziedzinie:


1.krzewienia kultury zdrowotnej i fizycznej,
2.wdrażania higienicznego trybu życia,
3.popularyzacja ekologii,
4.reprezentowania spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej uczniów,
5.programowania działalności sportowej w środowisku szkolnym,
6.stwarzania utalentowanej sportowo młodzieży osiągania mistrzostwa sportowego,
7.programowania i organizowania szkolenia młodzieżowego kadr wolontariuszy w akresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu w tym: młodzieżowych organizatorów sportu, młodzieżowych sędziów sportowych i młodzieżowych instruktorów,
8.oranizowania i podejmowania działań mających na celu zwiększenie zainteresowania osób dorosłych zdrowiem
i rozwojem fizycznym młodzieży,
9. organizowania imprez i zawodów sportowych,
10. programowania i organizowania obozów szkoleniowych różnych formach dla młodzieży szkolnej,
11.działnia na rzecz rozbudowy obiektów sportowych przyszkolnych i rozszerzanai bazy,
12.inicjowania badań naukowych nad rozwojem fizycznym młodzieży,
13.współdziałania w dziedzinie kultury zdrowotnej i  fizycznej młodzieży szkolnej z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
14.prowadzenie działalności gospodarczej w ramach służących wyłącznie realizacji celów statutowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.