Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Informacje dla Rodziców przyszłych pierwszoklasistów
w roku szkolnym 2020/2021

  1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska (zarządzenie)
  2. Informacje dla Rodziców o terminach rekrutacji (terminy)
  3. Elektroniczna uzupełniająca rekrutacja do szkoły podstawowej (zobacz)
  4. Karta woli zapisu dziecka do klasy 1 (karta)
  5. Deklaracja zapisu dziecka do SP-8 (deklaracja)
  6. Klauzula zgody RODO (zobacz)
  7. Wykaz ulic należących do rejonu SP-8 w Słupsku (zobacz)

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013