Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Czy wiesz, że ...

  • Armia Krajowa była największą w Europie konspiracyjną organizacją wojskową działająca w okresie II wojny światowej,
  • AK powstała 14 lutego 1942 r., jednak jej korzenie sięgają 1939 r. (jej poprzednikami były Służba Zwycięstwu Polski i Związek Walki Zbrojnej),
  • na czele AK stało pięciu komendantów głównych (Michał Karaszewicz-Tokarzewski, Kazimierz Sosnkowski, Stefan Rowecki „Grot”, Tadeusz Komorowski „Bór”, Leopold Okulicki „Niedźwiadek”),
  • głównym zadaniem AK było prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko okupantowi hitlerowskiemu i przygotowanie ogólnokrajowego powstania przeciw Niemcom,
  • AK prowadziła różnorodne formy działań. Obok walki zbrojnej były to m.in. sabotaż, dywersja, działalność informacyjna i propagandowa, tajne nauczanie i szkolenie wojskowe oraz wywiad.
  • największym przedsięwzięciem AK było opracowanie planu „Burza”, w ramach którego wybuchło powstanie warszawskie,
  • częścią AK było konspiracyjne harcerstwo czyli Szare Szeregi, które zorganizowały szereg spektakularnych akcji m.in. odbicie więźniów pod Arsenałem i wykonanie wyroku na kata Warszawy Franza Kutscherę,
  • AK została rozwiązana 19 stycznia 1945 r., jednak część jej żołnierzy nadal prowadziła walkę, tym razem przeciwko okupantowi sowieckiemu,
  • w 1989 r. byli żołnierze powołali Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, którego słupski oddział znajduje się w naszej szkole.

notatka: Przemysław Skrzypiec

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013