Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Armia Krajowa w literaturze

W ramach wydań Biblioteki Armii Krajowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, warto przeczytać:

 1. Ryszard Bielański, "Góra-Dolina" Adolf Pilch, 2008
 2. Henryk Sobierajski, Andrzej Dyszyński, "Hubal" major Henryk Dobrzański 1897-1940, 2012
 3. Dariusz Faszcza, "Luboń", "Wiktor" pułkownik Kazimierz Bąbiński 1895-1970, 2010
 4. Zbigniew Zieliński, "Marcin" major Mieczysław Tarchalski 1903 - 1981, 2008
 5. Wiesław Jan Wysocki, "Nil" generał August Emil Fieldorf 1895-1953, 2010
 6. Zdzisław Rachtan-Halny, "Nurt" major Eugeniusz Kaszyński 1909-1976, 2008
 7. Cezary Chlebowski, "Ponury" major Jan Piwnik 1912-1944, 2006
 8. Kazimierz Krajewski, "Szczęsny" generał Stanisław Karolkiewicz 1918-2009, 2010
 9. Wojciech Parzyński, "Zrąb" gen. Henryk Kowalówka (1897-1944), 2012
 10. Witold Pasek, "Żmudzin" Bolesław Kontrym 1898-1953, 2007
 11. Marek Ney-Krwawicz, "Armia Krajowa. Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego", 2009
 12. Bartosz Nowożycki, Maria Anna Wieczorkiewicz, Batalion AK "Kiliński". Dokumenty z Powstania Warszawskiego, 2009
 13. Bartosz Nowożycki, Batalion Armii Krajowej "Czata 49" w Powstaniu Warszawskim, 2008 Marek Ney-Krwawicz, Dowódcy Armii Krajowej, 2009
 14. Jarosław Pałka, "Generał Stefan Mossor" (1896 - 1957). Biografia wojskowa, 2009
 15. Adam Rozmysłowicz, "Gmach PAST-y w Powstaniu Warszawskim 1944", 2008
 16. Józef Rell, "Harcerska droga do partyzantki", 2008
 17. Ryszard Filipowicz, "Kolonia Wileńska - czas wojny", 2009
 18. Andrzej Żupański, Kryptonim "Góral". Brawurowa akcja AK - zdobycie 100 milionów złotych, 2010
 19. Marek Ney-Krwawicz, Odznaka Pamiątkowa Armii Krajowej, 2010
 20. Adam F. Baran, Profesor Strzembosz. Historyk Armii Krajowej, harcerz i wychowawca, 2009
 21. Władysław Filar, Przebraże bastion polskiej samoobrony na Wołyniu, 2009
 22. Józef Szaniawski, Pułkownik Kukliński - tajna misja, 2011
 23. Wiesław Jan Wysocki, Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948, 2012
 24. Cezary Chlebowski, Saga o Bohaterach. "Wachlarz" IX 1941 - III 1943, 2008
 25. Roman W. Rybicki, Stefan Korboński. Ostatni Delegat Rządu na Kraj (27 III-28 VI 1945), 2010
 26. Przemysław A. Szudek, Wspomnienia oficera do zadań specjalnych, 2012
 27. Warto przeczytać również:
 28. Daniel Bargiełowski, Po trzykroć pierwszy. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Generał broni, teozof, wolnomularz, kapłan Kościoła liberalnokatolickiego. Tom 1-2 Wydawnictwo: Rytm
 29. Jerzy Kirszak, Generał Kazimierz Sosnkowski 1885-1969, 2012
 30. Janusz Kurtyka, Jacek Pawłowicz, Generał Leopold Okulicki 1898-1946, 2010
 31. Marco Patricelli, Ochotnik. O rotmistrzu Witoldzie Pileckim,
 32. Władysław Filar, "Burza" na Wołyniu. Dzieje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Studium historyczno-wojskowe, 2010
 33. Kazimierz Krajewski, "Mściciel", "Krysia" por. Jan Borysewicz (1913-1945), RYTM, 2013
 34. Maria Weber, Biografia kpt. Emilii Malessy "Marcysi". Kobieta w kapeluszu, 2013
 35. Jędrzej Tucholski, Cichociemni i spadochroniarze 1941-1956, 2009
 36. Wojciech Konigsberg, Droga "Ponurego". Rys biograficzny majora Jana Piwnika, 2011
 37. Sławomir Poleszak, Jan Tabortowski "Bruzda" 1906-1954, 2012
 38. Barbara Wachowicz, Kamyk na szańcu. Gawęda o druhu Aleksandrze Kamińskim, 2012
 39. Maciej Roszkowski, Kazimierz Leski "Bradl". Życie dobrze spełnione, 2010
 40. Zbigniew Damski, Najmłodsi od "Parasola", Oficyna Wydawnicza RYTM, 2005
 41. Operacja „Burza” i Powstanie Warszawskie 1944, praca zbiorowa, 2008
 42. Roman W. Rybicki (red.), Pamięci Zofii Korbońskiej "Piękna Zosia", 2011
 43. Damian Markowski, Płonące Kresy. Operacja "Burza" na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, 2011
 44. Tadeusz Komorowski-Bór, Powstanie Warszawskie, 2008
 45. Barbara Wachowicz, Rudy, Alek, Zośka. Gawęda o bohaterach „Kamieni na szaniec”, 2011
 46. Barbara Wachowicz, To „Zośki” wiara! Gawęda o Harcerskim Batalionie AK „Zośka” cz. 1, 2008, cz. 2, 2010
 47. Ryszard „Jerzy” Białous, Walka w pożodze. Batalion Armii Krajowej „Zośka” w Powstaniu Warszawskim, 2009
 48. Antoni Heda-Szary, Wspomnienia "Szarego", 2009
 49. Patryk Kozłowski, Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” 1910–1951, 2012
 50. Jerzy Ślaski, Żołnierze wyklęci, 2012

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013