• Drukuj

Informacje dla Rodziców przyszłych pierwszoklasistów
w roku szkolnym 2020/2021

  1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska (zarządzenie)
  2. Informacje dla Rodziców o terminach rekrutacji (terminy)
  3. Elektroniczna rekrutacja do szkoły podstawowej (zobacz)
  4. Instrukcja elektronicznej rekrutacji do klasy 1 (instrukcja)
  5. Karta woli zapisu dziecka do klasy 1 (karta)
  6. Deklaracja zapisu dziecka do SP-8 (deklaracja)
  7. Klauzula zgody RODO (zobacz)
  8. Kryteria dotyczące kandydatów do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe (zobacz)
  9. Oświadczenie i deklaracja rodziców kandydata do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe (zobacz)
  10. Wykaz ulic należących do rejonu SP-8 w Słupsku (zobacz)