Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Informacje dla Rodziców przyszłych pierwszoklasistów
w roku szkolnym 2020/2021

 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska (zarządzenie)
 2. Informacje dla Rodziców o terminach rekrutacji (terminy)
 3. Elektroniczna rekrutacja do szkoły podstawowej (zobacz)
 4. Instrukcja elektronicznej rekrutacji do klasy 1 (instrukcja)
 5. Karta woli zapisu dziecka do klasy 1 (karta)
 6. Deklaracja zapisu dziecka do SP-8 (deklaracja)
 7. Klauzula zgody RODO (zobacz)
 8. Kryteria dotyczące kandydatów do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe (zobacz)
 9. Oświadczenie i deklaracja rodziców kandydata do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe (zobacz)
 10. Wykaz ulic należących do rejonu SP-8 w Słupsku (zobacz)

Informacje dla Rodziców przyszłych zerówkowiczów
w roku szkolnym 2020/2021

 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska (zarządzenie)
 2. Informacje dla Rodziców o terminach rekrutacji (terminy)
 3. Elektroniczna rekrutacja do przedszkola (zobacz)
 4. Instrukcja elektronicznej rekrutacji do oddziału 0 (instrukcja)
 5. Karta woli zapisu dziecka do klasy 0 (karta)
 6. Deklaracja zapisu dziecka do SP-8 (deklaracja)
 7. Klauzula zgody RODO (zobacz)
 8. Wykaz ulic należących do rejonu SP-8 w Słupsku (zobacz)

oferta sp8 przedszkole 1oferta sp8 przedszkole 2oferta sp8 przedszkole 3

Wyprawka szkolna uczniów klas pierwszych i zerowych
w roku szkolnym 2019/2020

klasa 0  || klasa 1


Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

klasy 0-8


 Programy nauczania obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

klasy 0-8

Informacje dla Rodziców przyszłych pierwszoklasistów
w roku szkolnym 2020/2021

 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska (zarządzenie)
 2. Informacje dla Rodziców o terminach rekrutacji (terminy)
 3. Elektroniczna uzupełniająca rekrutacja do szkoły podstawowej (zobacz)
 4. Karta woli zapisu dziecka do klasy 1 (karta)
 5. Deklaracja zapisu dziecka do SP-8 (deklaracja)
 6. Klauzula zgody RODO (zobacz)
 7. Wykaz ulic należących do rejonu SP-8 w Słupsku (zobacz)

Dokumenty obowiązujące w SP-8

 • Oświadczenie rodziców kandydata do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe ||
 • Kryteria dotyczące kandydatów do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe 
 • Deklaracja przyjęcia ucznia do SP-8   || 

 Inne dokumenty


świetlica szkolna

 • Dekaracja zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej ||
 • Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej   || 
 • Zgoda na przetwarzanie danych  || 
 • Regulamin pracy świetlicy  || 

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013