Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Patron szkoły

W 50 rocznicę powołania do życia Armii Krajowej, dnia 14 lutego 1992 roku szkoła otrzymała imię Żołnierzy Armii Krajowej. Żołnierze Armii Krajowej to swoisty patron. Dzięki niemu, w murach szkoły, żyje historia najnowsza. Co roku, w rocznicę nadania imienia gościmy weteranów walki. Każdemu spotkaniu z uczniami i pracownikami szkoły przyświecają słowa: "By czas nie zaćmił i niepamięć". Kombatanci czują się wśród nas i młodzi, i ciągle potrzebni, a nasza szkoła stała się dla Nich stałym miejscem spotkań i wspomnień.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013