Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Ogłoszenia RR

usmiechSkładka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 32,00 zł (pierwsze dziecko), 16,00 zl (drugie dziecko), 0 zł (trzecie i kolejne dzieci). 

 Uczniowie ubezpieczeni są w firmie GOTHAER na kwotę 7000,00 zł

Składkę zbiera skarbnik klasy (rodzic) i do 30 września 2017r. wraz z listą klasową wpłaca do skarbnika Szkolnej Rady Rodziców p. Wioletty Kołtun

Składka na Radę Rodziców wynosi 20 zł na pierwsze dziecko i 10  na drugie dziecko.


 
REGULAMIN
korzystania z SZAFEK PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PRZEZ UCZNIÓW
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku 
 

 
Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto:

PKO BP S.A.
72 1020 4649 0000 7802 0151 5543

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8
im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku


 

iciele Rady Rodziców poszczególnych klas powinniwpłacić zebraną składkę do Pani Prusak Bogusławy, która pełni funkcjęsekretarza Rady Rodziców w szkole.

Składki będą przyjmowane w/w dniu w świetlicy szkolnej między godziną 1700 a 1800.

Jest to jedyny termin przyjmowania składek na ubezpieczenie. W innym przypadku poszczególne klasy będą musiały załatwić to we własnym zakresie.

Proszę o uszanowania czasu prywatnego Pani Bogusławy i przybycie o wyznaczonej godzinie.

 

 

 

Proszę także o wpłacenia do skarbnika składki na Radę Rodziców w wysokości :

- 20 zł za pierwsze dziecko,

- 10 zł za drugie dziecko.

Za kolejne dzieci nie płaci się składki.

 

Rozliczeniebędzie przedstawiane co miesiączarówno na tablicy, jak i na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

przewodniczący Rady Rodziców

 

 

Jacek Cendecki

 

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013