Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Rada pedagogiczna

Lp. Nazwisko i imię nauczany przedmiot

wychowawstwo

sala

1. Bajer Anna plastyka
wych. do życia
w rodzinie
klasa 6 A 408
2. Bąk Beata wychowanie fizyczne - -
3. Bąk Robert wychowanie fizyczne
 
4. Bąkowska Aleksandra  edukacja
przedszkolna
klasa 0 B 102
103
5. Białogońska-Karaś Iwona język angielski klasa 6 D  210
zebrania 
6. Bownik Jadwiga edukacja wczesnoszkolna klasa 2 D 315 
7. Brzęcka Wioletta język polski   309
8. Chiniewicz Aneta edukacja
przedszkolna
klasa 0 B 102
103
9. Chmara Joanna nauczyciel
bibliotekarz
   203
10. Cholawo Magdalena nauczyciel wspomagający    
11. Czarnowska Jolanta informatyka 201
12. Dąbrowska Żaneta geografia urlop
13. Domaszk Joanna edukacja wczesnoszkolna klasa 1 A   313
14. Dudkowska-Juzwa Iwona edukacja wczesnoszkolna  klasa 1 C 316
15. Dwulit-Czerwonka Irena edukacja wczesnoszkolna klasa 2 A  314
16. Dyjas Marta
dyrektor szkoły
pedagog szkolny    
 17. Grązka Danuta edukacja
przedszkolna
klasa 0 B 102
103
18. Grobelna Jagoda pedagog szkolny   121
19. Grondziewski Dariusz wychowanie fizyczne    pływalnia SOSiR
20. Gwardiak Ksenia język angielski klasa 6 C  411
zebrania 
21. Henke Joanna reedukator    
22. Jaroszewicz-Sycz Alicja edukacja wczesnoszkolna klasa 3 A  221
23. Jaworska Marzena doradztwo
zawodowe
   
24. Kareh Anna język angielski klasa 8 D 301
25. Kolman Aleksandra religia   401 
26. Kostrzewa Beata edukacja wczesnoszkolna klasa 1 B 217
27. Koszela Elżbieta wychowawca
świetlicy
  107
28. Kowal Małgorzata historia
wiedza o
społeczeństwie
klasa 5 C  307
29. Kowalewska Joanna język polski   210
30. Kowalewski Maciej wychowanie fizyczne   pływalnia SOSiR 
31. Kozłowska Bożena przyroda
biologia
klasa 6 B  303
32. Krawiec Karolina muzyka   408
33. Krupiarz Grażyna edukacja
wczesnoszkolna
klasa 3 B  317 
34. ks. Kwiatkowski Michał religia   401
35. Ledeman Marek wychowanie
fizyczne
-  
36. Lipnicka Ewa matematyka klasa 6 E 310
37. Łapińska-Wencławska Małgorzata edukacja
wczesnoszkolna
klasa 2 C 216
38. Łyczko Karolina nauczyciel wspomagający    
39. Machalewska Agnieszka chemia
matematyka
klasa 5 A 403 
40. Marzec Justyna edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne
klasa 5 E  207
zebrania
41. Matis Alicja pedagog szkolny   121
42. Matysiuk-Dwulit Agnieszka technika
informatyka
klasa 8 C 003
207
43. Michońska Agnieszka wychowawca
świetlicy
- 110
44. Minda Aleksandra język polski klasa 4 A 308
45. Olszewska Paulina

matematyka informatyka

 

411
207

46. Ostrowska Mariola edukacja
wczesnoszkolna
klasa 3 C  213
47. Piórkowska Magdalena język polski klasa 5 D 208
(410 zebrania)
48. Płaczkiewicz Izabela reedukator    222
49. Przygoda Maria matematyka klasa 5 B   215
50. Rozwadowska Marta wychowanie
fizyczne
   
51. Rudnik Janina
zastępca dyrektora szkoły
matematyka
informatyka
  411
207
52. Sadowy Katarzyna reedukator   poradnia
53. Sazon Iwona edukacja
wczesnoszkolna
klasa 1 D 322 
54. Skrzypiec Przemysław historia
wiedza o
społeczeństwie
klasa 7 A 209
55. Słapik Przemysław wychowanie
fizyczne
- -
56. Somionka Monika edukacja
przedszkolna
klasa 0 A  214
57. Sowicz Anna nauczyciel
bibliotekarz
- 203
58. Stefaniec Beata nauczyciel
świetlicy
  110
59. Stępień-Kossowska Edyta geografia   410
60. Sykuła Dorota nauczyciel
świetlicyy
  107
61. Szczęch Grażyna matematyka urlop
62. Szczęśniak Dorota nauczyciel
świetlicy
  107
110
63. Świąder Danuta religia - 401
64. Świątek Beata język polski klasa 7 C 407
65. Targańska-Kot Jolanta język niemiecki klasa 8 A 113
66. Tęsna Beata edukacja wczesnoszkolna klasa 2 B 321
 67. Wojtas Anna fizyka
wychowanie fizyczne
klasa 5 F 403
(401
zebrania)
68. Wołczuk Anna język angielski  klasa 8 B  301
(309 zebrania)
69. Wrzołek Joanna logopeda   119
70. Zach Dorota
zastępca dyrektora szkoły
język polski klasa 7 B 208
71. Żyłka Anna język polski    

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013