Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Kalendarz

I semestr 2 września 2019 r. - 31 stycznia 2020 r.
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  2 września
2019 r.
Próbny egzamin ósmoklasisty listopad 2019
Próbny egzamin ósmoklasisty (MEN) grudzień 2019
Zimowa przerwa świąteczna - Boże Narodzenie

 23 - 31 grudnia
2019 r.

Ferie zimowe 13 - 26 stycznia 2020 r.
 
II semestr 1 lutego 2020 r. - 26 czerwca 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna - Wielkanoc 9 - 14 kwietnia 2020 r
Egzamin ósmoklasisty - język polski
(dla uczniów klas 1-7 dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
21 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty - matematyka
(dla uczniów klas 1-7 dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
22 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny
(dla uczniów klas 1-7 dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
23 kwietnia 2020 r.

Badanie kompetencji w klasach 4*
(język polski, język angielski, matematyka)

2-10 czerwca 2020 r.
Badanie kompetencji w klasach 7*
(język polski, język angielski, matematyka)
2-10 czerwca 2020 r.
Badanie wyników nauczania języka polskiego w klasach 3, 5 i 6* 2-10 czerwca 2020 r.
Badanie wyników nauczania matematyki w klasach 3, 5 i 6* 2-10 czerwca 2020 r.
Badanie wyników nauczania języka angielskiego w klasach 3, 5 i 6* 2-10 czerwca 2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  26 czerwca
2020 r.
Ferie letnie  27 czerwca -
- 31 sierpnia
2020 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

dyżury n-li:
23-24, 27, 30-31 grudnia 2019r.,
9-10, 14 kwietnia 2020r.,
12 czerwca 2020r.
egzamin ósmoklasisty:
15-17 kwietnia 2020r.

 * CELE BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA

a) sprawdzenie poziomu osiągnięć w zakresie opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem poszczególnych klas,
b) ustalenie typowych błędów i braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, określenie działań naprawczych,
c) wykazanie, że uświadomienie sobie (przed realizacją materiału programowego) przez nauczyciela i ucznia celów oraz zamierzonych efektów końcowych sprzyja skuteczniejszemu procesowi uczenia się i nauczania.
d) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie oceniania kryterialnego oraz wykorzystania wyników sprawdzianów.

Dla uczniów dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(...)

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013