Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Dokumenty obowiązujące w SP-8

  • Oświadczenie rodziców kandydata do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe ||
  • Kryteria dotyczące kandydatów do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe 
  • Deklaracja przyjęcia ucznia do SP-8   || 

 Inne dokumenty


świetlica szkolna

  • Dekaracja zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej ||
  • Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej   || 
  • Zgoda na przetwarzanie danych  || 
  • Regulamin pracy świetlicy  || 

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013